O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki Al. Niepodległości 9

 

poszukuje firmy do prowadzenia usług księgowo-finansowych i obsługi płacowej.


Chętnych zapraszamy do kontaktu.


 SP ZOZ w Mońkach
 Al. Niepodległości 9
 19-100 Mońki.
 Tel. (+48) 66 88 77 590