Zaloguj
Get Adobe Flash player

Misja Szpitala

 


Przewodnią misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach jest "Po pierwsze pacjent". Tworzymy naszym pacjentom atmosferę spokoju, bezpieczeństwa i zaufania, zapewniamy zarówno wysoki standard świadczonych usług medycznych, jak też poszanowanie praw, intymności i godności każdego chorego. Wykorzystując ciągle zdobywaną wiedzę, modernizowany i już zakupiony sprzęt medyczny, dążymy do minimalizacji bólu i dolegliwości z nim związanych, by nasi pacjenci odczuwali komfort i żyli z uśmiechem na twarzy w codziennym życiu.

 

By zapewnić i podnieść zaufanie pacjentów dążymy do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
 • rozwoju szpitala i podległych mu placówek medycznych
 • doskonalenia jakości wykonywanych usług
 • profesjonalizmu
 • poszerzania zakresu świadczeń
 • systematycznego podnoszenia wiedzy medycznej
 • budowanie siły i pozycji szpitala w województwie
 • wprowadzania innowacyjnych metod leczenia i zakupu najnowocześniejszego sprzętu
 • podniesienia standardów leczenia
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001

 

Udzielamy kompleksowej opieki w zakresie:

 • porad lekarskich
 • świadczeń pielęgniarskich i położniczych
 • opieki stacjonarnej
 • świadczeń rehabilitacyjnych

świadczeń opiekuńczo - leczniczych

 • diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
 • nowoczesnych metod leczenia bólu przewlekłego
 • nocnej i świątecznej opieki medycznej
 • transportu sanitarnego

 

Szpital jako jednostka budżetowa w powiecie monieckim powstał w 1957 roku na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 roku o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późn. zm). W takiej formie funkcjonował do 29 października 1998 roku. Decyzją Wojewody z dnia 23 lipca 1998 roku został wpisany do Rejestru Wojewody jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod numerem 33, a następnie z dniem 30 października 1998 roku został wpisany do Rejestru Sądowego i ostatecznie przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

     Obecnie w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach wchodzi:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna – usługi są świadczone w Przychodni Rejonowej w Mońkach, Przychodni Rejonowej w Goniądzu, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krypnie, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jaświłach, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jasionówce,
 • Specjalistyczna Opieka Ambulatoryjna m.in.: Poradnia Dermatologiczna, Okulistyczna, Neurologiczna, Otolaryngologiczna, Reumatologiczna, Endokrynologiczna, Leczenia bólu, Zdrowia Psychicznego, Rehabilitacji Leczniczej, Chirurgiczna oraz Poradnia dla Kobiet w Mońkach, Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
 • Leczenie Stacjonarne - Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgiczny, Blok Operacyjny, Oddział Rehabilitacji Leczniczej, Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  - Zakład świadczy usługi w zakresie nocnej, świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego.
 • Zaplecze diagnostyczne - Pracownia Cytologii, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Serologii i Banku Krwi, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia RTG,
 • Apteka Zakładowa,
 • Pacjenci szpitala korzystają z posiłków wydawanych przez kuchnię.

 

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej unowocześnia i zwiększa posiadane zaplecze medyczno – diagnostyczne poprzez zakup urządzeń, dzięki czemu rozszerzany jest zakres świadczonych usług oraz podnoszony poziom leczenia pacjentów. Ponadto poprawiany jest również stan sanitarno – techniczny oraz estetyczny pomieszczeń Zakładu. Oprócz wyżej wymienionych działań Zakład, prowadząc odpowiednią politykę kadrową stopniowo zwiększa kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz czyni starania:

 • powiększenie kadry medycznej
 • nowych specjalistów.