Zaloguj
Get Adobe Flash player

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasionówce jest:

 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • propagowanie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • udzielanie świadczeń i objęcie opieką kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.


Rejestracja pacjentów odbywa się w następującej formie: osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie. Zespół terapeutyczny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie tworzą: lekarze, pielęgniarki, położne i rejestratorki.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w:

 • gabinetach lekarskich poradni ogólnej
 • poradni dla dzieci
 • gabinecie pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
 • gabinecie położnej środowiskowo - rodzinnej
 • gabinecie zabiegowym pielęgniarki POZ.


Świadczenia gwarantowane przez lekarza POZ obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 • poradę patronażową
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nie obrazowej
 • badania bilansowe, w tym badanie przesiewowe
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych
 • wizytę realizowana w domu świadczeniobiorcy
 • wizytę patronażową
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej
 • świadczenia lecznicze realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania
 • świadczenia realizowane w domu świadczeniobiorcy odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.


Świadczenia położnej POZ obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych
 • wizytę realizowana w domu świadczeniobiorcy
 • wizytę patronażową
 • wizytę profilaktyczną
 • świadczenia lecznicze realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania


Dane kontaktowe:  

telefon: 668-877-577